Brede School Loevestein

Gorredijk

De nieuwe Brede School Loevestein wordt gerealiseerd in een uitbreidingswijk van Gorredijk en biedt ruimte aan een basisschool, kinderdagverblijf, peuterspeelzaal en buitenschoolse opvang. Buiten de reguliere schooltijden, zal het gebouw ook gebruikt worden door buurtbewoners, al dan niet in verenigingsverband. Het neemt zodoende een belangrijke plaats in binnen de nieuwe gemeenschap in deze wijk.

GEAR ontwierp een compact en vriendelijk gebouw. De kern van de school is een dubbelhoge ruimte die functioneel en visueel alle delen met elkaar verbindt. Hierdoor zijn ook op de rustige momenten automatisch en zonder extra inspanning het nodige overzicht en de sociale controle gewaarborgd. De compacte schaal van het gebouw zorgt praktische, korte looplijnen voor personeel en kinderen. Een royale tribunetrap vormt de verbinding tussen de verschillende hoofdgebruikers en tussen de beide verdiepingen. Het centrale hart bestaat uit drie delen, de ontmoetingsruimte, het speellokaal en de gemeenschappelijke faciliterende functies. Daaromheen bevinden zich extra brede multifunctionele gangruimtes waaraan de verschillende klaslokalen geplaatst zijn.

Doordat zich zowel aan de noord- als de zuidzijde een entree bevindt, kunnen de basisschool en de kinderopvang volledig afgesloten worden van de multifunctionele kern. Op deze manier zijn de gebruiksmogelijkheden van de kern buiten de schooltijden nagenoeg ongelimiteerd. Hierdoor kan de brede school, desgewenst, een nóg bredere maatschappelijke rol innemen. Het compacte gebouw heeft een asymmetrisch zadeldak, voorzien van mos sedum. De gootlijn ligt zo laag mogelijk om maximaal aan te sluiten op de schaal van jonge kinderen. Het platte deel van het dak biedt ruimte aan zonnepanelen. De gevel is gemetseld met bakstenen die door textuur en kleur de associatie oproepen met de turf die hier in een grijs verleden gestoken werd.

GEAR maakte het ontwerp in opdracht van Jorritsma Bouw uit Bolsward. Het ontwerpteam bestond uit deskundigen uit de uitvoering, installatietechniek, duurzaamheid, bouwmethodiek en constructies. Dit resulteerde in een zeer efficiënt ontwerp, zowel wat betreft uitvoeringskosten als exploitatiekosten. In de aanbieding zijn de energielasten en de onderhoudskosten voor de komende decennia meegenomen.

Info

Oppervlakte 1.750 m2
Opdrachtgever Gemeente Opsterland
Status Ontwerp