Een nieuwe haven met energiedamwanden

Vorige week vrijdag is voor de nieuw gegraven haven voor It Swettehûs de doorbraak gemaakt naar het Van Harinxmakanaal en maandagmorgen was het resultaat een gevulde haven!

Voor het aanleggen van de haven zijn damwanden uit een vorig provinciaal project hergebruikt. Op de damwanden zijn leidingen geplaatst die thermische energie uit de bodem en het oppervlaktewater gaan halen voor verwarming en koeling van het gebouw. Deze vorm van aquathermie door energiedamwanden is een primeur voor Fryslân.

 

Meer over It Swettehûs

 

‹ terug naar homepage