Hoogste punt It Swettehûs

12 mei 2021

 

De top van It Swettehûs is bereikt!

Op het dak van de nieuwe circulaire bediencentrale hesen bouwvakkers en brugwachters vanmiddag de vlag. Eind dit jaar kunnen de brugbedieners er hun werk gaan doen. Dan staat er een nieuw gebouw voor 40% gemaakt van hergebruikte materialen en vol duurzame innovaties.

“Fantastisch dat onze hoge circulaire ambities nu echt zichtbaar worden”, aldus gedeputeerde Avine Fokkens-Kelder. Zo hebben meer dan 100 Basralocus meerpalen uit provinciale vaarwegen inmiddels een tweede leven gekregen in het gebouw. “De verweerde, nautische palen passen perfect bij de robuuste uitstraling en de functie die het gebouw krijgt”, zegt Fokkens – Kelder.

Later dit jaar komt naast het gebouw een haven met los- en aanlegkade voor werkschepen. De kade wordt gemaakt van gebruikte damwanden uit het Van Harinxmakanaal. Op de damwanden komen leidingen die thermische energie uit de bodem en het oppervlaktewater gaan halen voor verwarming en koeling van het gebouw. Deze vorm van aquathermie door energiedamwanden is een primeur voor Fryslân.

“Wij zijn trots dat we de ambities van de provincie waar mogen maken. Door de intensieve samenwerking en kennisdeling met de provinsje Fryslân bewijzen we in de praktijk dat we uitstekend in staat zijn om prachtige circulaire gebouwen te realiseren”, zegt Biense Dijkstra, directeur van Bouwgroep Dijkstra Draisma.

Het ontwerpteam voor de nieuwbouw van dit circulair brugbediencentrum bestaat uit GEAR architectencoöperatie, Bouwgroep Dijkstra Draisma, Sweco, ITBB, de Waard en Donkergroen,  in opdracht van de provincie Fryslân.

Op dit moment bedienen de brugwachters 17 bruggen vanuit de tijdelijke bediencentrale naast de bouwlocatie. In de toekomst zijn dat er in het nieuwe gebouw bijna 40. Het aantal brugwachters zal tegen die tijd 20 zijn. Daarnaast doet het nieuwe gebouw en terrein straks dienst als uitvalsbasis voor provinciale medewerkers (vaar)wegbeheer, nautische zaken en de technische dienst voor onderhoud van bruggen en sluizen. De bouw is in november vorig jaar van start gegaan. In het najaar verhuist de bediencentrale naar het nieuwe gebouw.

 

Meer over dit project van GEAR

 

In de mist

12 maart 2021

Een stil Afsluitdijk Wadden Center, vastgelegd op de mistige zondag van 7 maart 2021. Aan het eind van de middag breekt bijna de zon door in Kornwerderzand.

foto van Gerard van Beek

 

 

It Swettehûs krijgt vorm

09 maart 2021

Een bijzondere mijlpaal voor dit circulaire project! De eerste oude meerpalen die zowel geschaafd als ruw worden toegepast zijn geplaatst!

GEAR Architecten It Swettehus

GEAR Architecten It Swettehus

Provincie Fryslân heeft een filmpje gemaakt over de toepassing van dit bijzondere materiaal waarin o.a. architect Bart Zantman verteld over hoe hij samen met mede-architect Doeke van Wieren op dit idee is gekomen.

 

Opdrachtgever: Provincie Fryslân

Aannemer: Bouwconsortium BGDD

 

 

Media Innovatie Campus Leeuwarden

08 januari 2021

De plannen voor een Media- en Innovatiecampus zijn op 8 en 9 december 2020 gepresenteerd aan de omgeving en Leeuwarder gemeenteraad. Een prachtig plan waarbij bedrijven rondom media, communicatie en innovatie samenkomen met opleidingen van bijvoorbeeld NHL Stenden en het Friesland College. Kennisoverdracht en werkgelegenheid worden hiermee gestimuleerd. Een ambitieus plan op een hele interessante plek in de stad. De ontwikkeling van de Media Innovatie Campus is onderdeel van verdergaande plannen om het hele terrein van NDC mediagroep in Leeuwarden te ontwikkelen tot een gebied waar wonen, werken en studeren hand in hand gaan. Opdrachtgever is eigenaar FB Oranjewoud, vertegenwoordigd door Kroeze & partners, het ontwerp is van GEAR.

 

Media- en Innovatie Campus Leeuwarden from Kroeze & Partners on Vimeo.

 

Open artikel

Artikel Leeuwarder Courant 10-12-2020

 

De bouw van It Swettehûs is van start!

13 oktober 2020

Bouw circulaire bediencentrale van start

Vandaag startte officieel de nieuwbouw van It Swettehûs in Leeuwarden. Dit gebeurde door het in de grond trillen van gebruikte damwanden. Circulair materiaal, want deze stalen damwandplaten zaten voorheen in het Van Harinxmakanaal en zijn vrijgekomen bij het project herinrichting Marsum-Deinum.

De provincie Fryslân wil het meest circulaire gebouw van de provincie, en wellicht wel van heel Nederland, realiseren. Om dit bereiken bestaat het gebouw voor minimaal 40% uit gebruikt materiaal. Naast de damwanden worden hiervoor onder andere meerpalen, gevelplaten en binnendeuren hergebruikt. Het gebouw wordt verwarmd middels aquathermie en vrijkomende warmte uit de servers van de bediencentrale. “Het Swettehûs wordt vanuit het oogpunt van duurzaamheid echt heel bijzonder. Een paradepaardje”, zegt gedeputeerde Avine Fokkens-Kelder.

Bouwgroep Dijkstra Draisma bouwt It Swettehûs aan de westkant van Leeuwarden. Naast een werkplek voor ongeveer 20 brugbedienaars, doet het nieuwe gebouw en terrein straks dienst als uitvalsbasis voor provinciale medewerkers (vaar)wegbeheer, nautische zaken en de technische dienst voor onderhoud van bruggen en sluizen. Het gebouw wordt begin 2022 in gebruik genomen.

 

Meer over It Swettehûs op de projectpagina van GEAR, klik hier.

 

Ontwerp nieuw Swettehûs

24 juni 2020

Het nieuwe Swettehûs in Leeuwarden bedient in de toekomst veertig bruggen, wordt volledig energieneutraal en grotendeels circulair. Dinsdag presenteerde het ontwerpteam aan de provincie het ontwerp voor de centrale brugbediening.

De provinsje Fryslân wil met de bouw van het centrale brugbedieningscentrum en een nieuw steunpunt voor de provinciale waterstaat een state-of-the-art voorbeeldproject realiseren. In 2025 wil de provincie de meest gunstige ontwikkelregio van Nederland zijn op het gebied van circulaire economie. Speerpunten zijn naast het gebruik van 100% herbruikbare grondstoffen: flexibel en adaptief, zelfvoorzienend, energiek en gezond, duurzaam waterbeheer, biodiversiteit en het markeren van de westelijke entree van Leeuwarden aan de vaar-, spoor- en autoweg waaraan de locatie is gelegen. De bouw begint in september, eind volgend jaar moet het klaar zijn.

 

 

Klik hier om naar de projectpagina te gaan

 

Fries landschap als nieuw woondecor

19 juni 2020

Leeuwarder Courant 19 juni 2020 (foto LC).

 

 

Nieuwbouw circulair brugbediencentrum

03 april 2020

Het aan de westkant van Leeuwarden te bouwen Swettehûs wordt de nieuwe centrale voor de bediening van circa 40 bruggen in Fryslân. Naast een werkplek voor brugbedienaars is het gebouw en terrein straks uitvalsbasis voor provinciale medewerkers vaarwegbeheer, nautische zaken en de technische dienst voor onderhoud van bruggen en sluizen. Er komt een zo circulair mogelijk gebouw. Dat betekent onder andere dat It Swettehûs zoveel mogelijk van gebruikte materialen en herbruikbare grondstoffen gebouwd gaat worden.  Meer informatie: www.fryslan.frl/swettehus

Arie, een toekomstige gebruiker, kijkt uit naar zijn nieuwe werkplek in het nieuwe gebouw: “het wordt een prachtig gebouw en we krijgen hele mooie werkplekken met een mooi uitzicht!”. Vanuit de klankbordgroep geeft Arie zijn input vanuit de brugbedienaars. “Ik probeer de architect input te geven om onze werkplek zo goed en efficiënt mogelijk in te richten. Ik geef bijvoorbeeld advies over de faciliteiten van onze werkplekken, een ruimte waar we ons even terug kunnen trekken, faciliteiten om ‘s avonds een warme maaltijd te kunnen nuttigen maar ook de mogelijkheid om muziek aan te doen.”

Bron: Nieuwsbrief 3 van de Provincie Fryslân

Het ontwerpteam voor de nieuwbouw van dit circulair brugbediencentrum bestaat uit GEAR architecten, Bouwgroep Dijkstra Draisma, Sweco, ITBB, de Waard en Donkergroen,  in opdracht van de provincie Fryslân.

 

 

 

 

 

 

Gear projecten in nieuw architectuurboek

25 maart 2020

De bekende projecten Watercampus Leeuwarden en het Waddencenter op de Afsluitdijk zijn gepubliceerd in het recent verschenen boek “Dutch Architecture” van Marjolein Visser voor Booq Publishing.

” This book presents a selection of Dutch architects, experts in delivering esthetic and architectural quality to houses, corporate buildings, shopping malls, bridges, highways, parking garages… architecture examples were Dutch architects have accumulated a huge expertise to take on urban challenges.” Marjolein Visser – architectuurredacteur Booq Publishing.

Het boek is al verkrijgbaar bij de uitgever en vanaf april in diverse (online) boekhandels.
Gear is te vinden op de pagina’s 198-209.    (klik hier voor een pdf van deze pagina’s)
ISBN EN: 978-84-9936-149-9
www.booqpublishing.com

 

 

 

 

 

 

 

 

GEAR ontwerpt circulair brugbedieningscentrum

10 juli 2019

Gear is geselecteerd voor de nieuwbouw van een centraal brugbedieningscentrum in Leeuwarden, Het Swettehûs.

Aan de westkant van Leeuwarden bouwt de provincie een nieuwe centrale voor de bediening van circa 40 provinciale en gemeentelijke bruggen. Naast een werkplek voor ongeveer 20 brugbedienaars, doet het nieuwe gebouw en terrein straks dienst als uitvalsbasis voor provinciale medewerkers vaarwegbeheer, nautische zaken en de technische dienst voor onderhoud van bruggen en sluizen. De provincie wil een zo circulair mogelijk gebouw realiseren, dat betekent onder andere dat het zoveel mogelijk van gebruikte materialen en herbruikbare grondstoffen gebouwd gaat worden.

Het team bestaat uit Bouwgroep Dijkstra Draisma, GEAR architecten, Sweco, ITBB, de Waard en Donkergroen, zij gaan in opdracht van de provincie aan de slag. Begin volgend jaar gaat de bouw van start. Het Swettehûs zal in 2021 klaar zijn voor gebruik.