Media Innovatie Campus Leeuwarden

De plannen voor een Media- en Innovatiecampus zijn op 8 en 9 december 2020 gepresenteerd aan de omgeving en Leeuwarder gemeenteraad. Een prachtig plan waarbij bedrijven rondom media, communicatie en innovatie samenkomen met opleidingen van bijvoorbeeld NHL Stenden en het Friesland College. Kennisoverdracht en werkgelegenheid worden hiermee gestimuleerd. Een ambitieus plan op een hele interessante plek in de stad. De ontwikkeling van de Media Innovatie Campus is onderdeel van verdergaande plannen om het hele terrein van NDC mediagroep in Leeuwarden te ontwikkelen tot een gebied waar wonen, werken en studeren hand in hand gaan. Opdrachtgever is eigenaar FB Oranjewoud, vertegenwoordigd door Kroeze & partners, het ontwerp is van GEAR.

 

Media- en Innovatie Campus Leeuwarden from Kroeze & Partners on Vimeo.

 

Open artikel

Artikel Leeuwarder Courant 10-12-2020

 

‹ terug naar homepage