Ministerie van Maak

De grootste maquette van Nederland

Hoe bieden we in Nederland het hoofd aan de ruimtelijke ordening opgaven die voor ons liggen?
Dit begint bij het toekomstbestendig inrichten van Nederland met een miljoen extra woningen de komende tien jaar. Het Ministerie van Maak wil samen met 100 geselecteerde ontwerpers op 100 plekken van 4 km2 in Nederland een voorzet doen voor toekomstbestendige inrichting om samen inzicht te geven hoe een miljoen woningen gerealiseerd zouden kunnen worden.

GEAR maakte een plan voor uitbreiding van Leeuwarden West met maar liefst 40.000 woningen. De maquette is gemaakt met de gegeven Test Kit. De visie op het gebied is toegelicht in een video die met een QR-code aan de maquette is gekoppeld.

Het geheel van alle 100 maquettes wordt samengevoegd tot de grootste maquette van Nederland.

Van 14 oktober –tot 13 november 2022 is de maquette te zien tijdens de tiende editie van de architectuurtentoonstelling van de Internationale Architectuur Biennale Rotterdam.

Meer info: www.gear.nu

 

 

‹ terug naar homepage