Nieuwbouw circulair brugbediencentrum

Het aan de westkant van Leeuwarden te bouwen Swettehûs wordt de nieuwe centrale voor de bediening van circa 40 bruggen in Fryslân. Naast een werkplek voor brugbedienaars is het gebouw en terrein straks uitvalsbasis voor provinciale medewerkers vaarwegbeheer, nautische zaken en de technische dienst voor onderhoud van bruggen en sluizen. Er komt een zo circulair mogelijk gebouw. Dat betekent onder andere dat It Swettehûs zoveel mogelijk van gebruikte materialen en herbruikbare grondstoffen gebouwd gaat worden.  Meer informatie: www.fryslan.frl/swettehus

Arie, een toekomstige gebruiker, kijkt uit naar zijn nieuwe werkplek in het nieuwe gebouw: “het wordt een prachtig gebouw en we krijgen hele mooie werkplekken met een mooi uitzicht!”. Vanuit de klankbordgroep geeft Arie zijn input vanuit de brugbedienaars. “Ik probeer de architect input te geven om onze werkplek zo goed en efficiënt mogelijk in te richten. Ik geef bijvoorbeeld advies over de faciliteiten van onze werkplekken, een ruimte waar we ons even terug kunnen trekken, faciliteiten om ‘s avonds een warme maaltijd te kunnen nuttigen maar ook de mogelijkheid om muziek aan te doen.”

Bron: Nieuwsbrief 3 van de Provincie Fryslân

Het ontwerpteam voor de nieuwbouw van dit circulair brugbediencentrum bestaat uit GEAR architecten, Bouwgroep Dijkstra Draisma, Sweco, ITBB, de Waard en Donkergroen,  in opdracht van de provincie Fryslân.

 

 

 

 

 

 

‹ terug naar homepage