Opening It Swettehûs

Op vrijdag 20 mei wordt It Swettehûs officieel geopend! Het hoofdsteunpunt en brugbedieningscentrale van de Provinciale Waterstaat is het meest circulaire gebouw van Fryslân.

 

It Swettehûs GEAR Architectencoöperatie Fotograaf Gerard van Beek

 

It Swettehûs wordt een statig en duurzaam gebouw. Het ontwerp moest perfect aansluiten op de hoge ambities van opdrachtgever Provincie Fryslân op gebied van circulaire economie. Er wordt daarom veel bouwmateriaal hergebruikt. Gebruikte Basralocus meerpalen worden toegepast voor de constructie, de gevel en de plafonds. Dit zeer sterke hardhout onderstreept het nautische karakter van het gebouw. Damwanden uit het Van Harinxmakanaal krijgen een tweede leven in de haven bij het Swettehûs.

 

It Swettehûs GEAR Architectencoöperatie Fotograaf Gerard van Beek

 

Innovatieve warmtewisselaars in het Van Harinxmakanaal onttrekken warmte / koude uit het oppervlaktewater en zorgen daarmee voor verwarming / koeling van het gebouw.  Warmte uit de serverruimte van de bediencentrale wordt tijdelijk opgeslagen en kan op een later moment gebruikt worden. Zonnepanelen in het talud leveren voldoende energie voor het gebouw, het openen / sluiten van de fietsbrug Ritsumasyl en voor de laadpalen voor elektrische auto’s.

 

It Swettehûs GEAR Architectencoöperatie Fotograaf Gerard van Beek

 

Opdrachtgever: Provincie Fryslân

Aannemer: Bouwgroep Dijkstra Draisma

Projectarchitecten: Bart Zantman en Doeke van Wieren

 

 

‹ terug naar homepage