Appartementen in oude kantoor De Friesland

Leeuwarden

Info

Opdrachtgever Ontwikkelingscombinatie De Friesland
Status Ontwerp 2022

Slokker Vastgoed en Harns Invest kochten vorig jaar het oude kantoor van verzekeraar De Friesland aan de Harlingertrekweg Leeuwarden. GEAR maakte een ontwerp voor verbouw naar een appartementencomplex. Het pand zal volledig worden aangepast aan deze tijd, de buitengevel wordt volledig vernieuwd met meer glas en een hoge isolatiewaarde.

Het nieuwe wordt vooral bepaald door een extra woontoren, als een ‘baken’ aan de kade van de Harlingertrekweg. De witte tint van het complex blijft bestaan. Het ontwerp sluit aan bij twee van de kerndoelen van de omgevingsvisie van Leeuwarden; vergroenen en verbinden. Daarnaast is het een opwaardering van de ruimtelijke kwaliteit en past het bij de potentie van de stad om aan het gebied woningen toe te voegen.

In het ontwerp zijn 130 tot 150 appartementen gedacht, variërend van grootte van ±65m2 tot aan een penthouse van ±200m2.

Info

Status Ontwerp 2022
Projectarchitecten Bauke Tuinstra en Bart Cilissen
Ontwerpteam Kars Deinum, Marije Talsma, Kees Szarzynski
Visuals GEAR