Media- en Innovatiecampus

Leeuwarden

Info

Opdrachtgever Stichting FB Oranjewoud en Kroeze&Partners

Herontwikkeling aan de rand van de historische binnenstad van Leeuwarden. Revitalisering, hergebruik en uitbreiding van bestaand gebouwencomplex, kantoren, bedrijfsgebouwen, ‘broedplaatsen’, onderwijs, horeca en wonen.

 

In opdracht van stichting FB Oranjewoud en Kroeze & Partners heeft GEAR op 8 en 9 december 2021 de plannen voor een Media, Innovatie en Communicatie-campus (MICA) gepresenteerd aan de omgeving en Leeuwarder gemeenteraad. Een veelomvattend plan waarbij bedrijven rondom media, communicatie en innovatie samenkomen met opleidingen van verschillende Leeuwarder onderwijsinstellingen. Dit alles om kennisoverdracht en werkgelegenheid te stimuleren. Een uitdagend project op een interessante plek in de stad. Waar dit gebied vooral een eiland in de stad was, zal het steeds meer een onderdeel van de stad worden. Voor omliggende gebieden zal het de ontbrekende schakel vormen met de binnenstad.

We werken op dit moment aan de vergunningen voor de eerste fase.

Info

Opdrachtgever Stichting FB Oranjewoud en Kroeze&Partners
Projectarchitecten Jacob Borren en Bauke Tuinstra
Status Ontwerp 2021