It Moaiste fan Fryslân

It Moaiste fan Fryslân is een gezamenlijk project van Leeuwarder Courant, Friesch Dagblad en Omrop Fryslân, naar een idee van architecten Jacob Borren en Bauke Tuinstra van GEAR architectencoöperatie. “Met 2018 in het vizier hebben we ons de vraag gesteld of er zoiets als specifieke Friese architectuur en stedenbouw is. En of de Friezen zelf oog hebben voor de ruimtelijke kwaliteit. Daarom hebben we dit idee ontwikkeld. We willen 2018 aangrijpen om onze gasten het mooiste van Fryslân te laten zien.” “De kracht van It Moaiste fan Fryslân zit hem in de kleine dingen die de provincie heeft te bieden, al die mooie dorpsgezichten, huizen, kerken en landschappen vertellen met elkaar het verhaal van Fryslân.”

Door een vakjury en het Friese publiek is een top 100 samengesteld, na een eerste stemronde zijn de objecten met de meeste stemmen in de top 10 geplaatst. Omrop Fryslân zond vanaf september 2017 elke week een special uit over één van de tien finalisten van “It moaiste fan Fryslân”. In deze laatste ronde van de verkiezing is in november 2017 de winnaar bekend gemaakt; het Koninklijk Eise Eisinga Planetarium in Franeker.

In de top drie stonden De Noorderhaven van Harlingen, het Planetarium in Franeker en de Waterpoort van Sneek. Uit de top 100 zijn routes samengesteld voor tijdens Leeuwarden/Fryslân Culturele Hoofdstad 2018.

it moaiste fan Fryslân

Info

Projectarchitecten Jacob Borren en Bauke Tuinstra