Uitbreiding WaterCampus gereed

Op vrijdag 23 januari was de officiële sleuteloverdracht van de nieuwbouw van WaterCampus Leeuwarden aan huurders Wetsus en het Noorse Aqua Nirvana Foundation. Wethouder Deinum overhandigde namens eigenaar gemeente Leeuwarden een symbolische sleutel van ijs aan de nieuwe bewoners. De markante uitbreiding van de WaterCampus is ontworpen door GEAR architecten en kreeg het internationale duurzaamheidscertificaat BREEAM Excellent.

De WaterCampus vervult een unieke Europese rol en is het fysieke knooppunt van de Europese en Nederlandse watertechnologiesector. Onderzoek, onderwijs, innovatie en bedrijvigheid komen hier samen. De nieuwbouw betreft een bedrijfsverzamelgebouw met kantoren, hoogwaardige laboratoria en onderzoeksfaciliteiten, ontmoetingsruimten en een parkeergarage. Hoofdhuurder Wetsus werkt aan het ontwikkelen van rendabele en duurzame waterbehandelingstechnologie van topniveau. Dat doet zij samen met internationale bedrijven en universiteiten. Daarmee levert Wetsus enerzijds een bijdrage aan de groeiende wereldwijde behoefte aan schoon en veilig water. Anderzijds legt zij de basis voor de duurzame ontwikkeling van de Friese (kennis-) economie.

Met de uitbreiding van de WaterCampus zet Leeuwarden een nieuwe stap in de ambitie om dé Europese hoofdstad op het gebied van watertechnologie te worden. Mede daarom wenste de gemeente Leeuwarden op deze prominente locatie een landmark van internationale allure maar met een lokale identiteit.

Het terrein rondom de WaterCampus krijgt een duurzame landschapsinrichting en is komend voorjaar klaar.

 

‹ terug naar homepage